Avtorji

Oblikovanje: Maruša Puschner
Spletno oblikovanje in programiranje: Miha Omejc
Fotografiji: Mare Mutić
Lektorica: Katja Klopčič Lavrenčič